Reklamo kontrad PSU head aaralen na hunta probinsyal

Written by Danny Sagun, retrieved from PIA Pangasinan

LINGAYEN, Pangasinan, Peb. 22- Peles ya aaralen na sangguniang panlalawigan so reklamon insegep kontrad presidente na Pangasinan State University.

Inkuanen Bokal Ranjit R. Shahani na komanem a distrito ya impalima lad good government committee nen Biernes so reklamo kontrad kinen Dr. Victoriano Estira na pigaran kabiangan na faculty na PSU. Binidbir nen Shahani ya seryoso iray insitan reklamo kontrad si Estira kanian nepeg labat lan dengelen tan aralen itan ya maong na sanggunian.

Kabiangan ed saray reklamo so nilirad open enrollment policy ya impakurang nen Estira kanian kinmapuy kuno so estandarte na eskuelaan, say impangilukas na Alaminos City campus ya angapoy basbas na Commission on Higher Education tan say ibabagan maanomalyan panag-on-the-job-training na saray estudyante na kurson Hotel and Resturant Management ed Singapore no iner pakaskasi kipapasen daray OJT students lapud makapkapuy a panaayaman.

Tinuro si Estira na Board of Regents bilang presidente na university ed mikaduan pankanawnawa.

Makapainteres, mismon say sanggunian so angiter na paborablen panangi-endorso ed sikato pian nagamoran toy mikaduan termino bilang ulo na alenleneng ya state university ed Pangasinan.

Inkuanen Bokal Jeremy Rosario na mikapat a distrito ya bawien to so endorso tod si Estira no napaneknekan na provincial board ya tua iray alegasyon kontrad sikato.

Nanonotan ya inreklamo met na saray presidente na saray pribadon eskuelaan ed Pangasinan so open enrolment policy tan say pangioopresi na saray kurson mipadpara ed saray pribadon institusyon tan say impangilukas na campus ed Alaminos.

Nibalita met ya ipakaput na CHED so Alaminos campus balet ta malet ya imburi campus dean. (PIA Pangasinan/danny)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s