Pangasinan News: Kinondena mangitatayak na istoryan mangibubulos na danum lay San Roque dam

Written by Danny O. Sagun, PIA-Pangasinan

Dagupan City (21 Oktubre) — Mabiskeg ya kinondena nen Provincial Administrator Rafael Baraan iray mangitatayak na balitan sikatoy nampasakbay ed baleg a delap lapud pambubulos la na danum na San Roque dam.

Malet ton inburi ya sikatoy mangitatayak na ontan iran balita diad impituyaw tod saray managpalapag tan impangipaway toy statement to panamegley na text message. “Kokondenaen ko itay siopakaman ya mangitatayak na katilaan ya siak panamegley na text message et papasakbayan ko ray totoo ya say San Roque dam so mangibubulos na baleg a danum,” inkuanto.

Impalinew to ya say katagey na danum ed San Roque nen kabuasan na Huebes so walad 268.81 ya metro labat, manga 11 metro ni antis ya makasabi ed spilling level ya 280 meters above sea level (masl).

Tua say walad tolo iran dam ya Ambuklao tan Binga so mangibubulos na danum balet ta sasaloren ya amin na San Roque so danum ya manlalapud man, impalinew to.

Napatnagan ed saray nanaawat iran tawag tan texts ed saray programad radyo ya say amtay karaklan mangibubulos lay dam lapud dinmelap la ed Sta. Barbara, Calasiao tan Dagupan. Malinew balet ya say sengegan na intagey na danum et lapud inlippua na Sinucalan river lapud pigaran abuang ya parte na dike na ilog dimad Sta. Barbara.

Ginmapon adelap iray taga barangay Dalongue, Ventenilla, Malanay tan arum ya lugar lapud inlipua na Sinucalan ya ompogta o onagus ed kailogan na Dagupan antis ya oneses ed Lingayen Gulf.

Say danum na Agno river balet so ag ondalan ed saray baley diad sentro na Pangasinan singa Sta. Barbara tan Calasiao a singa pananisia na arum unong ed saray opisyales na National Power Corporation tan San Roque Power Corporation ya mano-operate na power generation component na San Roque dam.

Legan to, impalinew nen Bise Presidente Tommy Valdez na SRPC ya say ompapaway a danum manlapud dam so resulta na onaandar ya turbina pian mamalesay kuyente. Nen alas onse na kabuasan na Huwebes, akabatan ya say planta na kuryente so mamapawalay 302 megawatts tan bilang resulta walay ompapaway ya danum ya 209 cubic meters per second. No ag onaandar iray turbina angapo met so ompaway a danum, inkuanto.

Say katagey na danum ed saman ya oras so walad 269.22 masl tan walay onlolob ya danum ya 675 cms.

Indanet to balet ya angapoy papapawayen ya danum panamegley na spillway gates. “Panon ton ompaway so danum ed spillway ta samay gate opening so walad level ya 280 masl?” inkuanto bilang pamalinew.

Malet ya babantayan na provincial disaster risk reduction and management council (PDRRMC) so kipapasey dam pian ag naulit imay makapasinagem ya agawa nen imbeneg ya taon lapud segsegang ya inawit nen bagyon Pepeng. (PIA Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s