Retrato na opisyal o pulitiko angapo lad Philhealth cards natan

Written by Danny O. Sagun, PIA

Dagupan City (01 October) — Angapo lay nanengneng natan ya retrato na siopaman ya opisyal o lider na gobierno anggan si Presidente Aquino ed saray iyisyun Philhealth cards, inkuan na information officer na ahensya nen Huebes ed sakey a media forum.

Duma ed practice nen imbeneg iran panaon ya say retrato na sakey a atagey a opisyal na gobierno o say sponsor na health insurance singa pulitiko so akapaskil ed health cards, natan ag labay na balon administrasyon ya tomboken iman, inkuan nen Sibelle Estrada ed agawan KBP Forum diad conference hall na Philippine Information Agency.

Nagawad Sabado, Oktubre 2, so bansag ya rehistrasyon o enrolment na saray mairap iran pamilya parad health insurance ed interon bansa. Tinawag ya Philhealth Sabado, getman irehistro iramay angapoan ni na cards ya manbilang na 41,949, odino singko porsiento na 220,925 ya pamilyan mairap diad Rehyon Uno kabiangan lay Batanes unong ed listaan na Department of Social Welfare and Development.

Angapoy eksakton bilang na saray benepisyaryo ed Pangasinan angaman ilaloan ya dakel nin pamilya so andian na cards. Nagaway rehistrasyon diad West Central School diad sayan syudad, ontan met ed covered courts na baley na Sual, San Manuel tan Malasiqui.

Diad Pangasinan, walalay dagup ya 107,819 ya pamilyan nabebenipisyoan la na Philhealth lapud programad abig-laman nen Gob. Amado T. Espino, Jr., unong ed si Dr. Ana de Guzman, provincial health officer. Intarya so P70 milyon parad sayan gagala.

Likod ed provincial government, saray kongresista na pigaran distrito ed probinsya so annginrol met na saray constituents da ed Philhealth, inkuan ni nen De Guzman.

Legan to, impalinew nen Lester Canto na Philhealth regional office ya pareho ni so kontribusyon na saray boluntaryon manbabayar na premiums, salanti P100 kada bulan.

Adoble so premium labat na saray balon manparehistro ya walaay P25,000 kada bulan ya anap kabiangan laray doktor tan abogado. (PIA Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s