Flood control projects ed Pangasinan getman soysoyen na sanggunian

Written by Freddie Lazaro, PIA-Pangasinan

Lingayen, Pangasinan (20 Septiembre) – Adismaya so junta provincial ed ag insabi nen Biernes na mangidadauloy flood control program ed probinsya.

Indalatdat nen Board Member Ranjit R. Shahani ya nanretiro la manayay enhinyero Philip Menez ed samay agew ya pan-nengnengan da ed Manila pian iyawat so imbitasyon na sanggunian ed sikato pian onatendi ed sesyon nen Biernes komon.

Ag nibaga so magenap a rason ed asakbay ya impanretiro na flood control project manager balet ta nayarin antakot ya onapireng ed provincial board lapud akadkauna lan sikatoy indeklaran persona non grata kayarin amiduan inisnab toy duaran imbitasyon ed sikato kayarin mismo na baleg a delap nen Oktubre katantaon.
Labay a naamtaan na provincial board so kipapasen na flood control projects diad luyag. Imparungtal nen Shahani ya binilyon a kuarta so ginastos ed flood control balet ta ompapaway a walaray problema ed implementasyon a singa nipanengneng nen delap katantaon.

Mansakey taon lamay delap tan nayarin naulit lamet no ag nipasen ya maong iray proyekto parad flood control.

Nayarin kalabas na sakey bulan imbitaan na board so balon project manager, sakey a enhinyero David.

No nayadyari labay na junta ya ipawil ed puesto si enhinyero Fidel Ginez ya abayag a mambemben na Agno River Flood Control System a nibased Tumana diad baley na Rosales.

Inkuanen Shahani tan Bokal Alfonso Bince ya abayag metlay Ginez ed saman a puesto tan mas kabat to so lugar. Inekal si Ginez kayari delap nen Oktubre. Sinmandi ed sikato si Menez balet ta ag nambayag. (PIA Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s